Preloader image

Loading...

Dit moet u weten over zonevreemd bedrijfsvastgoed

Dit moet u weten over zonevreemd bedrijfsvastgoed

Brengt zonevreemd bedrijfsvastgoed voor een winkel of bedrijfsgebouw u in de problemen? Of zijn er mogelijkheden? Lees wat u zeker moet weten.

Wat als u voor uw zaak of bedrijf op zoek bent naar een nieuwe locatie, u vaststelt dat het in een zonevreemd gebied ligt en … u verdwaalt in de regelgeving?

Hebt u een probleem met zonevreemd bedrijfsvastgoed?

Stel: u zoekt een nieuwe locatie voor uw zaak of bedrijf. U hebt een winkel, woning of bedrijfsgebouw op het oog. Maar het is zonevreemd bedrijfsvastgoed. Wat betekent dat? Waar liggen de mogelijkheden en beperkingen? En hoe kan living stone | biz u helpen om het een nieuwe bestemming te geven?

Als iemand met het woord ‘zonevreemd’ begint te schermen, moet u weten dat het op drie types vastgoed kan slaan: woningen, bedrijven en monumenten. Laten we het over die eerste twee hebben, de monumenten laten we rustig staan.

Elke gemeente heeft een lijst met zonevreemde woningen en bedrijven. Vaak gaat het over vastgoed waarvoor in het verleden wel de nodige vergunningen verkregen zijn. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan past de wetgeving over milieu en ruimtelijke ordening nu strenger toe.

Daardoor bestaan er duidelijke lijsten met zonevreemd vastgoed. Denk aan een fabriek in landbouwgebied, een winkel in een industriezone, een milieubelastend bedrijf in woongebied of een niet-landbouwwoning in landbouwgebied. En zo zijn er nog veel voorbeelden op te sommen.

Hoe zit het specifiek met bedrijfsvastgoed?

Een bedrijf kan zonevreemd zijn door historische redenen. Bijvoorbeeld: een bedrijf is ooit in een landbouwzone begonnen om de velden te kunnen bewerken. Maar na tientallen jaren heeft het zich ontwikkeld tot een industriële producent van meststoffen. Daarnaast kan een wijziging in de bestemmingsplannen ertoe leiden dat een bedrijf zonevreemd wordt. Provincies en gemeenten stellen ruimtelijke uitvoeringsplannen (de zogenoemde RUP’s) op en hebben de mogelijkheid om bestemmingen te wijzigen die vroeger op de gewestplannen stonden. Zo kan ‘zone-eigen’ opeens in ‘zonevreemd’ veranderen.

Mogelijkheden en regels bedrijfsvastgoed

Betekent de term ‘zonevreemd bedrijfsvastgoed’ dat u meteen alle hoop moet laten varen? Nee, er zijn zeker mogelijkheden. Een gebouw is zonevreemd als het niet in de juiste bestemming ligt, maar een zonevreemde constructie is legaal als ze vergund is. Wel gelden er specifieke regels voor wie wil renoveren, verbouwen en herbouwen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk ondershouds- en stabiliteitswerkzaamheden uit te voeren, te verbouwen, herbouwen en zelfs een klein beetje uit te breiden, de constructie aan te passen en het gebouw een andere functie te geven.

Hinderpalen met bedrijfsvastgoed? We overwinnen ze!

Het departement Omgeving van de Vlaamse Gemeenschap heeft alle informatie over zonevreemde bedrijven en constructies overzichtelijk verzameld. Maar wat als u voor uw zaak of bedrijf op zoek bent naar een nieuwe locatie, u vaststelt dat het in een zonevreemd gebied ligt en … u verdwaalt in de regelgeving?

Misschien lijkt dat op het eerste gezicht een onoverkomelijk probleem, maar hinderpalen dienen om ze te overwinnen. Bij living stone | biz gaan we als volgt te werk:

  • We bepalen de waarde van de zonevreemde eigendom die u op het oog hebt.

  • We houden rekening met uw eventuele plannen en peilen of er mogelijkheden zijn voor een reconversie van de eigendom naar een residentiële of gemengde bestemming.

  • We geven de eventuele nieuwe bestemming vorm samen met een architect,
en eventueel een stedebouwkundige. Daarbij treden we ook in overleg met overheidsinstanties en politici.

Hoe pakt u het aan?

De nieuwe locatie van uw zaak of bedrijf in zonevreemd gebied is misschien dichterbij dan u denkt. Maak gebruik van onze vakkennis om sneller te gaan en hinderpalen te overwinnen.

Neem contact op met ons.