Preloader image

Loading...

Waarop moet u letten als u uw winkel wil verhuren?

Waarop moet u letten als u uw winkel wil verhuren?

U bent de eigenaar van een winkelruimte en wil ze verhuren. Wat kan en wat kan niet? En hoe helpt living stone | biz u daarbij?

"Informeer u goed over de geldende opzegtermijnen. Leeft u de voorwaarden niet na, dan bestaat de kans dat u een schadevergoeding van 18 maanden huur moet betalen."

Hier spreekt men handelshuur

Als u een winkelruimte verhuurt, is automatisch de wetgeving over handelshuur geldig. De huurder zal in de winkel goederen rechtstreeks aan het grote publiek verkopen. Iemand die een vrij beroep uitoefent of een dokter kan uw winkelruimte wel huren, maar dan valt het contract niet onder de handelshuur. U kunt volgens de wetgeving over handelshuur zowel mondeling als schriftelijk een contract vastleggen. Het spreekt voor zich dat we u aanraden om dat altijd schriftelijk te doen.

Negen jaar, is dat niet wat lang? 

De wet over handelshuur is duidelijk: een huurovereenkomst loopt over 9 jaar en u kunt de huur niet opzeggen. Tenzij u het anders in het contract vermeldt, bijvoorbeeld om u de mogelijkheid te geven elke 3 jaar de overeenkomst op te zeggen. Let wel, u moet geldende opzegtermijnen respecteren. Informeer u daar goed over, want als u de voorwaarden niet naleeft, bestaat de kans dat u een schadevergoeding van 18 maanden huur moet betalen. 

En niet onbelangrijk: alleen als u beslist om zelf een handel uit te baten in uw winkelpand, mag u de huur opzeggen. De uitbating mag gebeuren door u of door uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen, (groot)ouders of die van uw echtgeno(o)t(e). Natuurlijk is het ook mogelijk de huur in onderling overleg te beëindigen.

Langer verhuren kan ook

Wilt u voor een lange termijn verhuren? Dan kunt u de eerste huurtermijn verlengen met een aantal jaren. U moet die overeenkomst dan wel door een notaris laten vastleggen. In ieder geval heeft de huurder altijd recht op 3 huurhernieuwingen. Dus 9 + 27 jaar of de vastgelegde langere duur van de eerste periode + 27 jaar.

Vergeet niet te registeren

U bent verplicht een schriftelijke handelshuur te registreren. Het is verplicht binnen vier maanden na afsluiten van het contract. Meestal doet én betaalt de huurder dit. Het moet gebeuren bij een registratiekantoor in de plaats waar de winkel gelegen is.

Huurwaarborg niet verplicht

Een huurwaarborg vragen is niet verplicht voor een handelshuur, maar u kunt het natuurlijk wel doen. U spreekt gewoon het bedrag af met uw huurder, bijvoorbeeld het bedrag voor zes maanden huur. Leg met de huurder ook in de huurovereenkomst vast wat er gebeurt met eventuele interesten die de huurwaarborg oplevert.

Bankgarantie

Ondertekent u met de huurder een huurovereenkomst? Dan kunt u een bankgarantie vragen. Want stel dat al vrij vlug duidelijk wordt dat de huurder de maandelijkse huur niet kan betalen, dan biedt een bankgarantie u een vangnet. De bank zet in een bankgarantie het bedrag van een aantal maanden huur vast. Dat vastgezette bedrag is uw zekerheid als de huurder de huur niet kan betalen. Natuurlijk betalen veel huurders zoals het moet. Bij het einde van de huurovereenkomst gaat het bedrag van de bankgarantie dan terug naar hen.

Casco verhuur

Het is mogelijk een winkel ‘casco’ te verhuren. Dat kan zelfs interessant zijn voor de huurder omdat bepaalde winkelpanden specifiek voor hun gebruik ingericht moeten worden. De interpretatie van het begrip ‘casco’ ligt niet exact vast. Het wil zeggen dat een gebouw voor een groot deel klaar is, maar dat de huurder zelf nog allerlei zaken in orde moet brengen, denk aan vloer, tegels, binnendeuren, sanitair, enzovoort. Een goede raad: geef de huurder van uw winkelpand vooraf een goed overzicht van wat ‘casco’ in dit specifieke geval inhoudt. Zo voorkomt u misverstanden en weet de huurder welk budget hij of zij nodig heeft om het pand winkelklaar te maken. 

Tot slot: tijd voor wederinstaatstelling

Is het huurcontract afgelopen? Dan moet er een wederinstaatstelling gebeuren. Het betekent dat het pand in zijn originele staat hersteld moet worden. Dat is eigenlijk de taak van de huurder, zodat die de waarborg kan recupereren. Maar misschien komt de taak bij u terecht als u snel een nieuwe huurder wil vinden.

Hoe pakt u het aan?

Maak gebruik van onze ervaring bij het begeleiden van winkelverhuur en winkelverkoop. We staan u graag bij in elke fase van het proces.

Neem contact op met ons.