Preloader image

Loading...

Hebt u een bodemattest nodig bij de verkoop van uw bedrijfsgrond- of gebouw?

Hebt u een bodemattest nodig bij de verkoop van uw bedrijfsgrond- of gebouw?

Bent u van plan uw bedrijfsgrond- of gebouw te verkopen? U hebt altijd een bodemattest nodig, voor zowel bebouwde als onbebouwde grond. Bovendien is het uw taak als verkoper om voor een bodemattest te zorgen. Bij de ondertekening van het compromis moet u dat bodemattest kunnen voorleggen.

"Een bodemattest is altijd nodig om uw bedrijfsterrein of -gebouw te verkopen. Wilt u sneller gaan en hinderpalen overwinnen? Gebruik dan onze vakkennis.

OVAM

Welke instantie een bodemattest uitreikt, is afhankelijk van het gewest waar de grond gelegen is. In Vlaanderen is die uitreikingstaak in handen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). In het document staat of de OVAM beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dat wil meteen ook zeggen dat de grond opgenomen is in het grondeninformatieregister (GIR). In dat GIR kan ook informatie staan over de aanwezigheid van activiteiten met een risico tot bodemverontreiniging, een melding van een schadegeval en andere zaken die gaan over de bodem van uw grond.

Risicogrond?

Hebt u op uw grond activiteiten uitgevoerd die een risico tot bodemverontreinigingen inhouden? Dan is er sprake van een risicogrond. Twijfelt u, check dan bij uw gemeente, want zij beschikt over een gemeentelijke inventaris van risicogronden. Bij een risicogrond moet u als verkoper eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Het resultaat daarvan dient u in bij de OVAM.

Een oriënterend bodemonderzoek gebeurt door een bodemsaneringsdeskundige die door de OVAM erkend is. Hij neemt grond- en grondwaterstalen in zones waar een verhoogde kans op bodemverontreiniging bestaat (opslagtanks, productiezones, tankplaatsen), maar ook in onverdachte zones. Stelt hij een verontreiniging vast, dan probeert hij te situeren wanneer ze ontstaan is. 

Vóór 29 oktober 1995 (eerste Bodemsaneringsdecreet) is een verontreiniging ‘historisch’, daarna is ze ‘nieuw’. Bij een historische verontreiniging gaat de bodemsaneringsdeskundige aan de hand van een aantal criteria na of er inderdaad aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging.

Is uw bedrijfsgrond in het GIR opgenomen en hebt u er nooit risicovolle activiteiten uitgevoerd? Dan hebt u waarschijnlijk in het verleden vrijwillig een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren.
 

Staat uw grond helemaal niet in het GIR, dan reikt de OVAM een blanco bodemattest uit door gebrek aan relevante informatie. Dit betekent natuurlijk ook weer niet dat er geen verontreiniging van uw bodem kan voorkomen … 

Beschrijvend bodemonderzoek

Stelt de bodemsaneringsdeskundige een verontreiniging vast, dan begint hij aan een beschrijvend bodemonderzoek (BBO). Hij gaat na of een sanering noodzakelijk is en houdt rekening met de criteria voor historische of nieuwe bodemverontreinigingen. Eventueel geeft hij voorzorgsmaatregelen aan en vermeldt hij hoe dringend een sanering is. 

Wat kost een bodemonderzoek?

Voor een bodemonderzoek liggen geen prijzen vast. Alles is afhankelijk van de bodemdeskundige of het studiebureau dat het onderzoek zal uitvoeren, van de oppervlakte van het terrein en van andere plaatselijke elementen.

Om u toch een idee te geven: een oriënterend bodemonderzoek bedraagt gemiddeld 5.000 euro. Ook een gedetailleerd bodemonderzoek schommelt rond dat bedrag, een risico-onderzoek is gemiddeld 3.000 euro. Maar zoals gezegd, deze cijfers zijn relatief. Vraag dus vooraf aan de bodemdeskundige duidelijke prijzen.

Sanering

Staat in het rapport van de bodemdeskundige dat een sanering nodig is? Dan is een bodemsaneringsproject (BSP) nodig. De deskundige zal met u bespreken hoe de sanering technisch kan uitgevoerd worden op uw grond. De OVAM reikt een conformiteitsattest uit om de uitvoering van de werkzaamheden te vergunnen. De bodemsaneringsdeskundige begeleidt dan de aannemer die de bodemsaneringswerken (BSW) zal uitvoeren.

Als verkoper van de grond moet u de saneringskosten betalen, maar het gebeurt af en toe dat de koper of de OVAM de saneringsplicht overnemen. Is dat het geval, maak dan altijd goede afspraken.

Zijn de saneringswerkzaamheden achter de rug? Dan is het aan de bodemdeskundige om een eindevaluatieonderzoek (EEO) op te stellen. Het document gaat naar de OVAM, die daarna een eindverklaring kan afleveren. De sanering is achter de rug en hopelijk kunt u nu uw bedrijfsterrein of -gebouw verkopen.

Hoe pakt u het aan?

Een bodemattest is altijd nodig om uw bedrijfsterrein of -gebouw te verkopen. Maak gebruik van onze vakkennis om sneller te gaan en hinderpalen te overwinnen. We brengen u graag in contact met specialisten en instanties.

Neem contact op met ons.