Preloader image

Loading...

5 zaken die u moet weten als eigenaar van een leegstaand pand in Leuven

5 zaken die u moet weten als eigenaar van een leegstaand pand in Leuven

De afgelopen 10 jaar is het aantal leegstaande gebouwen verdubbeld. Living stone | biz wil dit aanpakken door eigenaars goed te begeleiden. Een eerste stap is u wegwijs maken met deze 5 zaken die u moet weten. Weet u bijvoorbeeld hoeveel leegstandsbelasting u jaarlijks betaalt in Leuven?

“Het is opvallend hoeveel prachtige panden niet benut worden. En dan heb ik het niet enkel over handelsruimtes. Daar willen we met onze nieuwe afdeling living stone | biz wat aan doen”, aldus vastgoedmakelaar Koen Hoste.

1.  Kent u de spelregels?

Het Vlaams Gewest paste de regeling over leegstaande gebouwen en lege winkelruimtes aan. Hierdoor draagt het nieuwe Vlaams decreet van 23.12.2016 de belasting op leegstaande panden grotendeels over aan de steden en gemeenten.

Staat uw winkelruimte langer dan een jaar leeg in Leuven?

Dan krijgt u eerst een verwittiging via een ‘akte van vermoeden van leegstand’. U kunt de leegstand weerleggen binnen 30 dagen met bijvoorbeeld een huurcontract. Doet u dit niet, dan schrijft de stad uw pand in het leegstandsregister in en betaalt u leegstandsbelasting. 

 

2.  Weet u hoeveel de leegstandsbelasting bedraagt?

Een eerste barometer is de grootte van uw pand. Is het groter of kleiner dan 500 m²?

Pand kleiner dan 500 m²:

U betaalt een basisbedrag van € 2.851 per gebouw en per jaar.

Vanaf het tweede jaar vermenigvuldigt dit met het aantal jaren leegstand (maximaal 5).  Bijvoorbeeld: uw winkelruimte staat leeg sinds 2018, dan betaalt u:

 • in 2019: € 2.581

 • in 2020: € 5.162

 • in 2021: € 7.743

 • in 2022: € 10.324

 • in 2023: € 12.905

 • in 2024: € 12.905

Pand groter dan 500 m²:

Voor aanslagjaar 2017: 100 opcentiemen (100 %) of een verdubbeling van de Vlaamse belasting.

U betaalt hetzelfde bedrag dus nog eens aan de stad. 

 

3.  Wanneer bent u vrijgesteld?

In bepaalde gevallen moet u de belasting niet betalen. U kunt in 3 gevallen een tijdelijke opschorting vragen: 

 1. U bent de nieuwe eigenaar van het gebouw

 2. Het gebouw wordt onteigend

 3. U heeft renovatieplannen

 

4.  Wist u dat u de saneringskosten kunt recupereren tot 90 %?

Bent u de nieuwe eigenaar (maximum 2 jaar) en is uw vastgoed opgenomen in de ‘inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten’? Dan heeft u de mogelijkheid om het pand te saneren. U kunt in dat geval tot 90 % van de kosten recupereren.

Welke werken komen in aanmerking?

 • De volledige afbraak van het pand
 • Een partiële sloping en het weghalen van puin, materialen en andere elementen die niet meer gebruikt kunnen worden bij de renovatie
 • Stuttings- en schoringswerken
 • Grondwerken uitgezonderd saneringswerken voorzien in het decreet van 17.10.2006 betreffende bodemsanering
 • Weghalen van elementen die de gezondheid schaden

 Het bedrag van de kosten moet minimum € 24.750 zijn (excl. btw).

Alle voorwaarden kunt u op de site raadplegen.

 

5.  Wat kunt u nog doen om leegstand te voorkomen?

 • Maak in een winkelkern een woning boven een leegstaande winkel of bouw een lege winkel om tot een huis.
  Zo bent u voor vijf jaar vrijgesteld van onroerende voorheffing.
 • Verhuur uw leegstaand pand aan een starter.
  De stad Leuven lanceerde in 2017 ‘Popstart’, een initiatief om eigenaars van leegstaande panden te stimuleren om die tijdelijk en tegen goedkope voorwaarden te verhuren aan starters.
 • Zorg voor een realistische verhuur- of verkoopprijs.
  Denk vooral niet dat uw bedrijfspand zichzelf verhuurt of verkoopt. Het inzetten van de juiste promotietools zorgt voor een grotere bekendheid en dus een betere verkoop- of verhuurbaarheid.

Leegstaande winkelpanden in Leuven

De aanpak van living stone | biz

U met raad en daad bijstaan tijdens uw zoektocht naar een geschikte huurder of koper. Dat vinden wij belangrijk. Maar ook correcte en transparante informatie geven. Het is niet altijd evident om het juiste handelspand te vinden of te verkopen. Er zijn wel wat mensen die deze panden via een erfenis in handen krijgen en dus totaal geen ervaring hebben. Wij staan hen bij om een geschikte bestemming te vinden.

Heeft u vragen? Contacteer ons