Preloader image

Loading...

Waarom handelshuur van korte duur een win-winsituatie voor huurder en eigenaar is?

Waarom handelshuur van korte duur een win-winsituatie voor huurder en eigenaar is?

Het fenomeen van de pop-up store is een groot succes en niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Bent u een starter of wil u een nieuw restaurant- of winkelconcept introduceren? Wil u testen of uw locatie aanslaat bij een nieuw publiek? Dan is een pop-up store zeker een goed idee. Wist u trouwens dat hiervoor vaak leegstaande winkelpanden worden ingezet? Sinds september 2016 is er een wettelijk kader voor de handelshuur van korte duur. In deze blog leest u er meer over.

"Het huurcontract van een pop-up is een win-winsituatie voor zowel eigenaar als huurder. Als eigenaar vermijdt u niet alleen leegstandsbelasting, maar geeft u een startend ondernemer ook de kans om het concept eerst te testen”, aldus eigenaar Koen Hoste.

Handelshuurovereenkomst van korte duur

Het begrip ‘pop-up’ is juridisch eigenlijk niet vastgelegd. Onder pop-up wordt een tijdelijke winkel (pop-up store) of bar/restaurant (pop-up bar/restaurant) verstaan.

Het Decreet van 17 juni 2016 bepaalt dat u een handelshuur voor een korte periode mag afsluiten als deze niet langer is dan één jaar. Bovendien moet de registratie van de handelshuur uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. Aangezien de huurovereenkomst een vaste vervaldag heeft, moet u deze niet opzeggen.

 

Ook eigenaars doen hun voordeel

Deze formule zorgt voor een win-winsituatie zowel voor de eigenaar als voor huurder.

  • Het pand krijgt niet alleen opnieuw een bestemming, maar het wordt ook weer onderhouden. Hierdoor stijgt de verkoopbaarheid.
  • U moet geen leegstandsbelasting betalen én u heeft inkomsten.
  • U heeft meer kans op een langetermijncontract en meer tijd om een nieuwe huurder te vinden.
  • Een verhuurd pand trekt makkelijker investeerders aan.

 

Handelshuurcontract: flexibele mogelijkheden

De korte handelshuur heeft flexibele opzeggingsmogelijkheden. U mag zelfs meerdere keren verlengen, zolang het én in onderling overleg is én aan dezelfde voorwaarden voldoet én u in totaal niet langer dan één jaar huurt.

Wilt u zich toch definitief vestigen? Geen probleem! U mag een huurcontract van korte duur vroegtijdig opzeggen. U kunt uw overeenkomst dan bijvoorbeeld omzetten in een klassieke handelshuur die onder de Handelshuurwet valt. Het enige dat u moet doen is opzeggen door één maand vooraf een aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaarderexploot te sturen.

Trouwens, vroegtijdig opzeggen is ook mogelijk door de verhuurder als dit in onderling overleg gebeurt en op papier wordt vastgelegd. Maar in geen enkel geval is er een vergoeding voorzien bij vroegtijdige stopzetting bij deze korte handelshuur.

 

Ook verbouwen mag

Wilt u uw pop-up store openen en heeft het gebouw nog een make-over nodig? Dit contract is ook flexibel op het vlak van verbouwingen. Alles is toegelaten zolang er in de huurovereenkomst geen uitdrukkelijk verbod staat en u de waarde van het gebouw respecteert. De kosten mogen niet hoger zijn dan één jaar huur en u dient vooraf de verhuurder schriftelijk te verwittigen.

 

Ook goed om weten

  • De belastingen die op het pand geheven worden, moeten in de huurprijs inbegrepen zijn.
  • De huurprijs is exclusief de verbruikskosten zoals verwarming, water, elektriciteit.
  • Onderverhuren mag niet.
  • Bij verkoop van het pand moet de overeengekomen huurtermijn nagekomen worden. De huurder kan dus niet uit het pand gezet worden.
  • Het is fiscaal verplicht om de huurovereenkomst te registreren.
  • Is enkel geldig in Vlaanderen.

Alle info over het Decreet

 

De aanpak van living stone | biz

U met raad en daad bijstaan tijdens uw zoektocht naar een geschikte huurder of koper, maar evengoed naar de juiste bestemming. Dat is belangrijk. Maar ook correcte en transparante informatie geven. En dat gaat verder dan alleen maar de verhuur of verkoop van uw eigendom.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.

Volg ons LinkedIn