Preloader image

Loading...

Is casco de beste handelshuurovereenkomst voor uw business?

Is casco de beste handelshuurovereenkomst voor uw business?

Bent u kapper, opticien, bakker … en op zoek naar een winkelpand om te huren? Wellicht moet het pand op maat van uw business ingericht worden. Dan kan casco-afwerking de perfecte oplossing voor u zijn. Hierbij gaat het om de huur of verhuur van een ‘naakte’ winkel- of bedrijfsruimte. U zorgt dan zelf voor de installatie van de overige noodzakelijke voorzieningen. Maar er zijn wel enkele addertjes onder het gras. Bezint eer ge begint is dus het motto.

Casco (ver)huur is een win-winsituatie voor eigenaar en huurder. Doordat de huurder het pand volledig kan aanpassen aan de handelsactiviteit, is de eigenaar langer verzekerd van huurinkomsten”, aldus Koen Hoste, eigenaar van living stone | biz

Casco, kent u de betekenis?

Het begrip casco ligt niet exact vast. Het geeft de staat van een gehuurde ruimte aan bij de start of beëindiging van de huur. Casco betekent dat een pand voor een deel klaar is en dat de huurder zelf nog een aantal noodzakelijke voorzieningen moet installeren zoals cv-installatie, vloeren, sanitair … De staat van het casco is niet wettelijk afgebakend waardoor er marge is voor onderhandelingen.

Die marge gebruikt u best optimaal, want ze kan u veel geld opleveren of kosten. Als huurder moet u immers zorgen voor alle voorzieningen die niet opgenomen zijn in het casco, dus ook onderhoud, vervanging en herstel.

 

Wat zegt de Handelshuurwet?

Artikel 7 tot en met 9 van de Handelshuurwet behandelen de bijzondere regeling waarbij de huurder het pand kan aanpassen aan de handelsactiviteit. Deze 8 punten vatten voor u de do’s en dont’s samen.

 • De verhuurder mag uw verbeteringswerken niet weigeren.
 • De kostprijs mag maximaal drie jaar huur bedragen (inclusief honorarium van architect en de belasting over de toegevoegde waarde).
 • Met verbeteringswerken bedoelt men alle nuttige werken die ervoor zorgen dat u de handelsactiviteit kan uitvoeren.
 • U moet de verhuurder vooraf op de hoogte brengen van de werken. U bezorgt de plannen en de opgemaakte bestekken aangetekend of via een  gerechtsdeurwaarder.
 • De verhuurder heeft dan 30 dagen de tijd om via een gerechtsdeurwaarder of aangetekend schrijven verzet aan te tekenen.
 • Weigert de verhuurder en gaat hij niet akkoord met uw verbeteringsplannen? Dan heeft u nog eens 30 dagen de tijd om de verhuurder schriftelijk te dagvaarden voor de vrederechter. De vrederechter zal het geschil dan berechten.
 • Bij het beëindigen van de huur mag de verhuurder u niet verplichten om het pand terug in originele staat te herstellen (dus zonder de aangebrachte verbeteringen).
 • U mag samen met de verhuurder schriftelijk vastleggen welke verbouwingswerken u zal doen en hoe de verhuurder deze kosten zal vergoeden bij stopzetting van het contract.

 

Pas op voor ‘natrekking’

Hou in het achterhoofd dat de voorzieningen die u eigenhandig heeft geïnstalleerd door ‘natrekking’ eigendom van de verhuurder kunnen worden. Bij natrekking gaat een kleinere, op zich zelfstandige zaak, deel uitmaken van een grotere zaak.

Een voorbeeld van natrekking is het plaatsen van nieuwe vloeren in een bedrijfspand (de vloeren worden door het bedrijfspand nagetrokken). De eigenaar van het bedrijfspand wordt door natrekking eigenaar van de vloeren.

Wilt u een financiële kater vermijden? Hou dan zeker rekening met drie nuttige tips.

 

3 nuttige tips om een financiële kater te vermijden

 

Tip 1: Kijk vooral naar artikel 10 en 11 van uw handelshuurcontract

Artikel 10 en 11 bepalen welke partij welke voorzieningen plaatst. Maar ook wat er gebeurt met de nieuwe uitrustingen wanneer het huurcontract afloopt. Deze artikels verdienen zeker uw bijzondere aandacht.

 

Tip 2: Denk ook aan de herstellingen, vervangingen en het onderhoud

Bepaal schriftelijk wie de herstellingen, vervangingen en het onderhoud betaalt. Legt dit duidelijk contractueel vast. In het andere geval kan dit u een aardige duit extra kosten.

 

Tip 3: Vermijd extra kosten

Vermeld concreet en duidelijk alle aanwezige voorzieningen, zeker ook deze die u zelf heeft geplaatst. Bepaal vooraf ook schriftelijk de vergoeding voor uw materiaal wanneer u het niet kan of mag meenemen.

 

Welke voordelen heeft u als eigenaar?

Bent u eigenaar van een handelspand of winkelruimte? Casco oplevering heeft ook voor u enkele voordelen.

 • U bent beschermd, omdat de kostprijs van de uitgevoerde werken niet meer mag bedragen dan drie jaar huur.
 • Doordat het pand aangepast is aan de handelsactiviteit van uw huurder, is de kans groter dat u over een langere periode kunt verhuren. Casco verhuur verhoogt dus de kans op huurinkomsten.
 • U mag zelf een regeling op papier zetten met de huurder over de verbouwingswerken, de bestemming ervan en de vergoeding op het einde van de huur. Hierdoor bent u zekerder van een goede relatie met uw huurder.

 

De aanpak van living stone | biz

U met raad en daad bijstaan tijdens uw zoektocht naar een geschikte huurder of koper, maar evengoed naar de juiste bestemming. Dat is belangrijk. Maar ook correcte en transparante informatie geven. En dat gaat verder dan alleen maar de verhuur of verkoop van uw eigendom. Alle aspecten van uw bedrijfsvastgoed komen aan bod. U kunt bij ons terecht met al uw vragen zoals bijvoorbeeld casco, kantoorinrichting, attesten bij verkoop, vergunningen voor uw lichtreclame, verhuur en verkoop van uw bedrijfspand, winkel of kantoor …

Heeft u vragen? Contacteer living stone | biz.

Wij helpen u graag verder.

Volg ons LinkedIn