Preloader image

Loading...

Wat als uw handelshuurcontract niet is geregistreerd?

Wat als uw handelshuurcontract niet is geregistreerd?

Pas een eigen zaak opgestart en huurt u een handelspand? Dan is het verplicht om het contract schriftelijk te registreren. Het is een misvatting te denken dat die verplichting enkel geldt voor de particuliere woningmarkt. Zowel de huurder als de eigenaar hebben er alleen voordeel bij. Waarom en wie is verantwoordelijk? Dat leest u in deze blog.

“De registratie van uw handelshuurcontract beschermt u als huurder tegen een voortijdige opzeg. Doordat het contract een begindatum heeft, is het daarenboven ook bindend voor derden en doorslaggevend bij geschillen", aldus Koen Hoste, zaakvoerder.

Handelshuurcontract verplicht registreren

Ook bij een handelshuur bent u verplicht de huurovereenkomst schriftelijk te registreren.  En dan spreken we niet alleen over uw winkelpand, kantoorruimte, handelszaak, bedrijfsgebouw, maar ook over een parkeerruimte of bedrijfsterrein. Zowel huurder als verhuurder zijn verantwoordelijk voor de registratie. Dit moet gebeuren binnen de vier maanden na ondertekening bij het plaatselijk kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën.

 

Niet gratis

Overigens is dit niet gratis voor handelshuurovereenkomsten. De registratierechten bedragen 0,2% op de totale huurprijs en de lasten. Weet wel dat het bedrag op de volledige duur van het handelshuurcontract wordt berekend. Een woninghuurcontract daarentegen kunt u wel gratis registreren.

 

Wie is verantwoordelijk?

Leg in het huurcontract zeker vast wie er moet zorgen voor de registratie en wie de kosten daarvan betaalt. In heel wat handelshuurcontracten wordt deze verplichting en kost bij de huurder gelegd.

 

Wat bij niet-registratie?

Laat u de handelshuurovereenkomst niet registreren? Dan zal de verhuurder beboet worden. De eigenaar wordt dan belast op basis van het totaalbedrag van de netto huurinkomsten.

 

Extra bescherming als huurder

Door de registratie van uw handelshuurovereenkomst bent u als huurder beschermd. Doordat uw contract een begindatum heeft, is het ook bindend voor derden. Deze begindatum is bovendien doorslaggevend bij geschillen en betwistingen, maar ook wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een voortijdige opzeg.

In dat geval bent u als huurder beschermd wanneer de verhuurder het handelspand wenst te verkopen en u er voortijdig uit wil zetten. Wilt u als huurder uw contract voortijdig opzeggen, dan krijgt de verhuurder de kans om deze beslissing te betwisten.

 

Welke voordelen heeft u als eigenaar?

Bent u eigenaar van een handelspand, winkelruimte, garage, opslagruimte …? Dan heeft registratie ook voor u enkele voordelen:

  • Zegt de huurder voortijdig zijn contract op, dan kunt u dit betwisten
  • Verhuurt u een pand dat dienst doet als woning en als winkel of kantoor? Dan kunt u de huurinkomsten apart laten bepalen en opsplitsen. Door de registratie bepaalt het kadastraal inkomen - en niet de werkelijk ontvangen huur - de belasting op het woongedeelte. Hierdoor geniet u belastingvoordeel.

 

Kortom: sluit u een handelshuurcontract af? Leg dan in het contract vast wie de overeenkomst registreert. Doe dit binnen de wettelijke termijn van vier maanden. Zowel huurder als verhuurder zijn hierbij gebaat en krijgen hierdoor extra bescherming.

 

De aanpak van living stone | biz

Living stone | biz wil u met raad en daad bijstaan tijdens uw zoektocht naar de juiste bestemming of naar een geschikte huurder of koper. Daar hechten wij veel belang aan. En daarbij hoort ook correcte en transparante info. Het spreekt voor zich dat dit verdergaat dan de verhuur of verkoop van uw eigendom. Bij living stone | biz komen alle aspecten van uw bedrijfsvastgoed aan bod. Bovendien zijn al uw vragen welkom en beantwoorden wij ze enthousiast. Neem nu thema’s als casco, kantoorinrichting, attesten bij verkoop, vergunningen voor uw lichtreclame, verhuur en verkoop van uw bedrijfspand, winkel of kantoor … Living stone | biz heeft een brede expertise opgebouwd in vastgoed. Maar er gerust gebruik van.

Heeft u vragen? Contacteer Living stone | biz. Wij helpen u graag verder.

Volg ons LinkedIn